Szkolenie on-line nt. "Warsztaty rozwijające postawy równościowe w dydaktyce akademickiej UW"

Szkolenie jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 03.12.2020 godz. 11:30 - 14:45
  •  04.12.2020, godz. 11:30 - 14:45

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

PROGRAM DO POBRANIA

Prowadząca: dr Marta Pietrusińska, W. Pedagogiczny UW

Rejestracja rozpocznie się 18.11.2020 r. o godz. 10:00.

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie "Zapisz mnie" na dole strony i postępowanie zgodnie z poniższymi informacjami.

Po dokonaniu rejestracji:

Ww. dokumenty prosimy wysłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl najpóźniej ostatniego dnia trwania rejestracji (27.11, godz. 12:00). Pliki są dostępne po wejściu w linki lub do pobrania na dole.

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu, prosimy o wypełnienie dokumentów w formacie programu Word, a następnie zapisanie ich w formacie PDF i wysłanie e-mailem na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl  z następującą klauzulą:

W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu oraz deklarację wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

UWAGA! Wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w szkoleniach mogą być przesyłane wyłącznie z adresów służbowych w domenie UW.

Uprzejmie informujemy, że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu mają osoby, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach programu ZIP. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, otrzymają informację e-mailową w dniu zakończenia rejestracji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.07.05.docxDeklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.07.05.docxDeklaracja wykorzystania kompetencji rownościowe .docxDeklaracja wykorzystania kompetencji rownościowe .docxZasady_uczestnictwa_w_szkoleniach_online.pdfZasady_uczestnictwa_w_szkoleniach_online.pdf