Szkolenie online dla służb finansowych dot. sporządzania raportów w SAP do analizy rozrachunków, kont KG, deklaracji VAT.

Szkolenie odbędzie się: 6-7 grudnia 2021, (poniedziałek, wtorek), w godz. 9.00-12.15

Szkolenie poprowadzi: Agnieszka Głąb

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest (będą załączone jako aktywne linki pod opisem szkolenia).

Po dokonaniu rejestracji na kurs prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniach z programu ZIP o wypełnienie elektronicznie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do ww. dokumentów otrzymają Państwo po przesłaniu zgody przełożonego.

Ewentualne pytania proszę kierować na mail: Grazyna.Pawelec@adm.uw.edu.pl  lub kontaktować się ze mną telefonicznie: 662 369 079

Pozdrawiam serdecznie,

Grażyna Pawelec

Koordynator zadaniowy

Starszy specjalista

Biuro Spraw Pracowniczych,

Sekcja ds. rozwoju kompetencji pracowników niebędących nauczycielami

akademickimi

 

FORM prog. Raporty stand. SAP 6_7.12.2021  A. Głąb.pdfFORM prog. Raporty stand. SAP 6_7.12.2021 A. Głąb.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020-1.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020-1.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.pdf