Szkolenie on-line "Współpraca w zespole rozproszonym. Jak odnaleźć się w pracy na odległość i mieć więcej czasu dla siebie?"

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest 1 - dniowe (łącznie  4 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 09.04.2021 r. godz. 9:00 - 12:30

Prowadzący: mgr Noemi Gryczko (Ekspert Inkubatora UW)

Rejestracja rozpocznie się 08.03. 2021 r. o godz. 10:00 i zakończy 06.04.2021 r. o godz.10:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy. Szkolenia odbędą się za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Do udziału w szkoleniach menedżerskich zapraszamy nauczycieli akademickich zaliczanych, zgodnie z definicją Zintegrowanego Programu Rozwoju, do kadry zarządzającej UW, tj.:

  • Kierowników Jednostek Dydaktycznych,
  • członków rad dyscyplin, rad wydziałów i innych jednostek organizacyjnych, rad dydaktycznych,
  • kierowników jednostek organizacyjnych UW,
  • kierowników studiów.

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie "Zapisz mnie" na dole strony i postępowanie zgodnie z poniższymi informacjami. 

Informujemy, że dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

PROCEDURA REKRUTACJI:

Po dokonaniu rejestracji:


UWAGA: w deklaracji uczestniczki/uczestnika w sekcji "Status uczestnika/uczestniczki..." należy zaznaczyć "TAK" tylko przy "Kadra zarządzająca". W pozostałych polach tej sekcji proszę zaznaczyć: "NIE". 

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji ( 06.04.2021 r. godz. 10:00).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Regulamin_szkoleń_ZIP_kadra_zarządz._i_adm._07.2020 (1).pdfRegulamin_szkoleń_ZIP_kadra_zarządz._i_adm._07.2020 (1).pdf