Szkolenie jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

 • 18-19 lutego 2021 r. w godzinach 10:00-13:15

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadząca: mgr Maria Wasylkowska, W. Psychologii UW

PROGRAM DO POBRANIA

Rejestracja rozpocznie się 1 lutego o g. 12:00 i zakończy 17 lutego o 10:00.

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie "Zapisz mnie" na dole strony i postępowanie zgodnie z poniższymi informacjami. 

Informujemy, że dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

Ogólne warunki zakwalifikowania do udziału w szkoleniu:

 1. spełnienie kryteriów kwalifikowalności wskazanych w definicji kadry dydaktycznej (§2 pkt 1 ppkt f. Regulaminu  z dnia 4 lipca 2020 r.);
 2. przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów do końca terminu rekrutacji;
 3. pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach dla nauczycieli akademickich realizowanych w ramach programu ZIP (maksymalnie 2/3 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń);
 4. pozostałe osoby są przyjmowane wg kolejności rejestracji na platformie. 

 

PROCEDURA REKRUTACJI:

Po dokonaniu rejestracji:

 • osoby, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniach w programie ZIP, prosimy o wypełnienie online i wysłanie: Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (link 1) oraz Deklaracji wykorzystania kompetencji (link 2) Ww. dokumenty są dostępne poniżej:
  Link 1: 
  https://zip.uw.edu.pl/deklaracje/867
  Link 2: https://zip.uw.edu.pl/deklaracje/871
 • osoby, które uczestniczą w szkolenia drugi i kolejny raz prosimy o wypełnienie online i wysłanie wyłącznie Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Dokument jest dostępny pod linkiem:
  https://zip.uw.edu.pl/deklaracje/871

Prosimy o wypełnienie i wysłanie ww. dokumentów najpóźniej do dn. 17.02.2021 r. do godz. 10:00.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Zasady uczestnictwaw szkoleniach dla k.dyd.VIII.pdfZasady uczestnictwaw szkoleniach dla k.dyd.VIII.pdf