Szkolenie stacjonarne realizowane w ramach programu IDUB jest 1-dniowe (łącznie 6 godz. dydaktycznych) i odbędzie się w terminie:

  • 6 lutego 2024 r. w godz. 10:00-15:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

PROGRAM

Prowadząca: dr Anna Cybulko, Rzecznik Akademicka ds. studenckich i pracowniczych

Miejsce: ul. Dobra 55 (vis a vis BUW)

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie na dole kliknięcie w przycisk "Zapisz mnie".

Ogólne warunki zakwalifikowania do udziału w szkoleniu:

Do udziału w szkoleniu po dokonaniu poprawnej rejestracji mogą zostać zakwalifikowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej. Pozostali pracownicy mogą wziąć udział w szkoleniu pod warunkiem wykonywania obowiązków związanych z badaniami naukowymi.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zobowiązani są uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego na zwolnienie z części lub całości dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas trwania działania rozwojowego realizowanego w ramach Programu IDUB.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Zakwalifikowanie do udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

Uczestnik zobowiązuje się do:

  • obecności na spotkaniu

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń (5.02.2024 r.).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Regulamin uczestnictwa_działania rozwojowe IDUB_2024.01.18 (1).pdfRegulamin uczestnictwa_działania rozwojowe IDUB_2024.01.18 (1).pdf