Szkolenie "Budowanie zespołów badawczych i współpraca w zespole" w ramach programu IDUB jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w formie hybrydowej w  terminie:

  • 12.12.2023 r.- godz. 9:30-12:45- STACJONARNE  (Budynek W. Neofilologii, ul. Dobra 55, sala nr 1.132)
  • 14.12.2023 r.- godz. 9.30-12:45 -ONLINE

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

PROGRAM

Prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska (Wydział Psychologii UW)

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami zakwalifikowania do udziału w szkoleniu: 

Do udziału w szkoleniu po dokonaniu poprawnej rejestracji mogą zostać zakwalifikowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Zakwalifikowanie do udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

Uczestnik zobowiązuje się do:

  • obecności na całości zajęć

Forma zaliczenia:

  • wypełnienie pretestu przed rozpoczęciem szkolenia i posttestu po zakończeniu szkolenia

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

dzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-07.09.2021 (1).pdfdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-07.09.2021 (1).pdfdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal1-07.09.2021.docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal1-07.09.2021.docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal2-07.09.2021.docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal2-07.09.2021.docx