Cykl szkoleń menedżerskich dla nauczycieli akademickich obejmuje trzy dwudniowe szkolenia, każde w wymiarze 8 godzin dydaktycznych:

  • "Wyzwania liderskie i style przywództwa", 8-9 lipca 2020 r. w godz. 10:00-13:30

Prowadzący: dr Rafał Stefański, W. Psychologii UW

  • "Komunikacja w kierowaniu zespołem", 22-23 lipca 2020 r. w godz. 10:00-13:30

Prowadząca: dr Dorota Kobylińska, W. Psychologii

  • "Motywowanie zespołu", 5-6 sierpnia 2020 r. w godz. 10:00-13:30

Prowadzący: dr Rafał Stefański, W. Psychologii

PROGRAM DO POBRANIA

W trakcie zajęć planowane są przerwy. Wszystkie szkolenia odbędą się za pośrednictwem aplikacji Google Meet.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Do udziału w cyklu szkoleń menedżerskich zapraszamy nauczycieli akademickich zaliczanych, zgodnie z definicją Zintegrowanego Programu Rozwoju, do kadry zarządzającej UW, tj.:

  • Kierowników Jednostek Dydaktycznych,
  • członków rad dyscyplin, rad wydziałów i innych jednostek organizacyjnych, rad dydaktycznych,
  • kierowników jednostek organizacyjnych UW,
  • kierowników studiów.

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie w tytuł 8.07-6.08 Program szkoleń menedżerskich - grupa otwarta (na pasku powyżej) i postępowanie zgodnie z komunikatami na dole strony.

Następnie prosimy o wypełnienie i odesłanie w formie skanu/zdjęcia Deklaracji uczestnictwa w projekcie dla kadry zarządzającej i Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w terminie najpóźniej dwóch dni od daty rejestracji (nie później jednak niż dwa dni przed terminem szkolenia) na adres: szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl. 

UWAGA: w deklaracji w części "Status uczestnika/uczestniczki..." należy zaznaczyć "TAK" tylko przy "Kadra zarządzająca".

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu, prosimy o przesłanie dokumentów w formacie programu Word e-mailem na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl  z następującą klauzulą:

W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

Deklaracja uczestnika-uczestniczki ZIP - kadra zarządzająca.docxDeklaracja uczestnika-uczestniczki ZIP - kadra zarządzająca.docxRegulamin_szkoleń_ZIP_kadra_zarządz._i_adm._07.2020.pdfRegulamin_szkoleń_ZIP_kadra_zarządz._i_adm._07.2020.pdf