Szkolenie stacjonarne realizowane w ramach programu IDUB jest 2-dniowe (łącznie 12 godz. dydaktycznych) i odbędzie się w terminie:

  • 16 i 17 marca 2023 r. w godz. 10:00-15:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

PROGRAM

Prowadzący: dr Rafał Stefański, Wydział Psychologii UW

UWAGA - nastąpiła zmiana miejsca na: sala 1.18, budynek dawnej Szkoły Głównej (W. Archeologii), Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie na dole kliknięcie w przycisk "Zapisz mnie".

Ogólne warunki zakwalifikowania do udziału w szkoleniu:

Do udziału w szkoleniu po dokonaniu poprawnej rejestracji mogą zostać zakwalifikowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej. Pozostali pracownicy mogą wziąć udział w szkoleniu pod warunkiem wykonywania obowiązków związanych z badaniami naukowymi.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zobowiązani są uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego na zwolnienie z części lub całości dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas trwania działania rozwojowego realizowanego w ramach Programu IDUB.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Zakwalifikowanie do udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

Uczestnik zobowiązuje się do:

  • obecności na obu spotkaniach;
  • wypełnienia pre- i post-testu.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń (14.03.2023 r.).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

dzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-07.09.2021 (1) (4).pdfdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-07.09.2021 (1) (4).pdfdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal1-07.09.2021 (3).docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal1-07.09.2021 (3).docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal2-07.09.2021 (4).docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal2-07.09.2021 (4).docx