Szkolenie on-line "Warsztaty rozwijające postawy równościowe w dydaktyce akademickiej UW" 

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 28.07.22 (czwartek) godz.  9:00 - 12:15
  • 29.07.22 (piątek) godz.  9:00 - 12:15

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadząca: dr Marta Pietrusińska, W. Pedagogiczny UW

Rejestracja rozpocznie się: 

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie "Zapisz mnie" na dole strony i postępowanie zgodnie z poniższymi informacjami. 

Informujemy, że dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

Ogólne warunki zakwalifikowania do udziału w szkoleniu:

  1. spełnienie kryteriów kwalifikowalności wskazanych w definicji kadry dydaktycznej (§2 pkt 1 ppkt f. Regulaminu  z dnia 23 lipca 2021 r.);
  2. przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów do końca terminu rekrutacji;
  3. pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach dla nauczycieli akademickich realizowanych w ramach programu ZIP (maksymalnie 2/3 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń);
  4. pozostałe osoby są przyjmowane wg kolejności rejestracji na platformie. 

PROCEDURA REKRUTACJI:

Po dokonaniu rejestracji:

  • osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP, prosimy o wypełnienie i wysłanie:  Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami pod podanymi poniżej linkami

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie

Deklaracja wykorzystania kompetencji

  • wszystkie pozostałe osoby prosimy o wypełnienie i wysłanie Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami pod podanym poniżej linkiem.

Deklaracja wykorzystania kompetencji

Prosimy o wypełnienie i wysłanie dokumentów/dokumentu j. w. najpóźniej do dn. 22.07.2022 r., godz. 12:00

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Regulamin ZIP - działania rozwojowe dla kadry dydaktycznej 20210723.pdfRegulamin ZIP - działania rozwojowe dla kadry dydaktycznej 20210723.pdf