Zapraszamy na szkolenia z prowadzenia zajęć online na platformie Kampus. Szkolenia organizuje Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Harmonogram szkoleń na semestr letni 2022/23 znajduje się poniżej. Zapisy na poszczególne szkolenia będą otwierane na tydzień przed planowanym terminem.

22.03.2023 (środa) 10.00 - 13.00 Studenckie peer-review - narzędzie Warsztaty na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane
30.03.2023 (czwartek) 12.00 - 15.00 Zajęcia online na platformie Kampus: szkolenie podstawowe

4.04.2023 (wtorek) 9.00 - 11.00 Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych na platformie Kampus: narzędzia H5P - szkolenie zaawansowane
12.04.2023 (środa) 12.00 - 15.00 Zadania na platformie Kampus
18.04.2023 (wtorek) 10.00 - 13.00 Testy na platformie Kampus
27.04.2023 (czwartek) 10.00 - 13.00 Ocenianie i dziennik ocen na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane

11.05.2023 (czwartek) 12.00 - 15.00 Narzędzia i organizacja pracy w grupach na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane
16.05.2023 (wtorek) 9.00 - 12.00 Zadania na platformie Kampus
24.05.2023 (środa) 11.00 - 14.00 Ocenianie i dziennik ocen na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane

1.06.2023 (czwartek) 12.00 - 15.00 Testy na platformie Kampus
6.06.2023 (wtorek) 9.00 - 12.00 Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus
14.06.2023 (środa) 12.00 - 15.00 Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem szkolenia-ckc@uw.edu.pl

Dodatkowo zapraszamy osoby prowadzące zajęcia online do skorzystania z konsultacji na temat swoich zajęć, egzaminów i zaliczeń prowadzonych na platformach Kampus! Konsultacje  odbywają się online na Google Meet od wtorku do piątku w godzinach 10-14:30. Prowadzą je ekspertki e-learningowe z zespołu ds. dydaktyki i szkoleń Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Formularz rezerwacji terminu konsultacji jest dostępny pod adresem: http://konsultacje.ckc.uw.edu.pl

UWAGA! Konsultacje nie zastępują szkolenia, są jedynie formą spotkania w celu omówienia zagadnień/problemów występujących na Państwa zajęciach. Konsultacje są max. 30 min.