Szkolenie dedykowane w wymiarze 8 godz. dyd.

Tytuł szkolenia: Zarządzanie treściami w internecie

Termin: 21-22 lutego 2022 r w godz. 9:30-12.00 z 15 minutową przerwą.

Prowadząca: Agnieszka Wąsik

Program szkolenia zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest (są załączone jako aktywne linki pod opisem szkolenia).

Po dokonaniu rejestracji na kurs prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniach z programu ZIP o wypełnienie elektronicznie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do ww. dokumentów otrzymają Państwo po przesłaniu zgody przełożonego.

Ewentualne pytania proszę kierować na mail: joanna.rostkowska@adm.uw.edu.pl lub kontaktować się ze mną telefonicznie: 609 408 414.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Rostkowska

Regulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.docxZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.docx