Szkolenie online dla służb finansowych dot. sporządzania raportów w SAP do analizy rozrachunków, kont KG, deklaracji VAT.

Szkolenie odbędzie się: 10-11 lutego 2022, (czwartek, piątek), w godz. 9.00-12.15

Szkolenie poprowadzi: Agnieszka Głąb

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest (będą załączone jako aktywne linki pod opisem szkolenia).

Po dokonaniu rejestracji na kurs prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniach z programu ZIP o wypełnienie elektronicznie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do ww. dokumentów otrzymają Państwo po przesłaniu zgody przełożonego.

Ewentualne pytania proszę kierować na mail: Grazyna.Pawelec@adm.uw.edu.pl  lub kontaktować się ze mną telefonicznie: 662 369 079

Pozdrawiam serdecznie,

Grażyna Pawelec

Koordynator zadaniowy

Starszy specjalista

Biuro Spraw Pracowniczych,

Sekcja ds. rozwoju kompetencji pracowników niebędących nauczycielami

akademickimiFORM prog. Raporty stand. SAP 10_11.02.2022 A. Głąb .pdfFORM prog. Raporty stand. SAP 10_11.02.2022 A. Głąb .pdfREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIP-1.pdfREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIP-1.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz-1.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz-1.pdf