Szkolenie on-line "Ocenianie i dziennik ocen na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane"

Szkolenie jest 1-dniowe i będzie realizowane w terminie:

  • 19.01.2022 r., godz. 10:00-13:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Rejestracja rozpocznie się 04.01.2022 r. o godz. 12:00 i zakończy 17.01.2022 o godz. 10:00.

Prowadząca: mgr inż. Anna Serafińska-Misiak / mgr Justyna Owczarek

PROGRAM SZKOLENIA

Bardzo prosimy, by na szkolenie zapisywały się osoby, które opanowały podstawowe umiejętności związane z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć na platformie Kampus (m.in. autoryzowanie uczestników, umieszczanie materiałów, dodawanie zadań, quizów, forów do kursu). Pozostałych serdecznie zapraszamy na szkolenia podstawowe.

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, kwalifikacji i uczestnictwa.

Zapisy na szkolenie mają dwa etapy. Aby zapisać się na szkolenie należy:

KROK 1. W pierwszej kolejności zarejestrować się na szkolenie: kliknąć przycisk “Zapisz mnie” pod opisem szkolenia u dołu strony (przycisk widoczny po kliknięciu tytułu szkolenia powyżej), tak jak na poniższym obrazku:

Uwaga! Dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

KROK 2. Następnie należy wypełnić dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie ZIP: elektroniczne formularze są dostępne po zalogowaniu kontem CAS (nr PESEL i hasło jak do USOS).

Do uczestnictwa w szkoleniu konieczne jest wykonanie OBU powyższych kroków w opisanej kolejności. Sama rejestracja bez przesłania dokumentów lub przesłanie samych dokumentów bez rejestracji nie są wystarczające i nie skutkują zapisaniem na szkolenie.

Formularze wymienione w p. 2 należy wypełnić niezwłocznie po dokonaniu rejestracji w nieprzekraczalnym terminie 17.01.2022 godz. 10:00. Niewypełnienie formularzy będzie skutkowało utratą miejsca na liście i zapisaniem osoby z listy rezerwowej! Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji.

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach dla nauczycieli akademickich realizowanych w ramach programu ZIP (maksymalnie 2/3 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń); pozostałe osoby są przyjmowane wg kolejności rejestracji na platformie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia-ckc@uw.edu.pl. 

Regulamin ZIP - działania rozwojowe dla kadry dydaktycznej 20210723.pdfRegulamin ZIP - działania rozwojowe dla kadry dydaktycznej 20210723.pdf