Szkolenie on-line "Zarządzanie stresem wsparte zaletami charakteru"

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z trzech spotkań (łącznie 15 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminach:

  • 13.01.2022 godz. 09:00-13:00
  • 20.01.2022 godz. 09:00-13:00
  • 27.01.2022 godz. 09:00-13:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska ( Wydział Psychologii)

Rejestracja rozpocznie się 22.12.2021 r. od godz. 10:00 a zakończy 11.01.2022 o godz. 12:00

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

PROCEDURA REKRUTACJI:

Po dokonaniu rejestracji:

  • osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP, prosimy o wypełnienie i wysłanie:  Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami pod podanymi niżej linkami:

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie

Deklaracja wykorzystania kompetencji

  • wszystkie pozostałe osoby prosimy o wypełnienie i wysłanie wyłącznie  Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami pod podanym poniżej linkiem.

Deklaracja wykorzystania kompetencji

Prosimy o wypełnienie i wysłanie dokumentów/dokumentu j.w. najpóźniej do dn. 11.01.2022 r., godz. 12:00.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji (11.01.2022 r. godz. 12:00).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Regulamin ZIP - działania rozwojowe dla kadry dydaktycznej 20210723.pdfRegulamin ZIP - działania rozwojowe dla kadry dydaktycznej 20210723.pdf