Szkolenie jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 14-15 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00-12:15

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadząca: mgr Maria Wasylkowska, W. Psychologii UW

PROGRAM DO POBRANIA

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie w podlinkowany tytuł na górze, a następnie "Zapisz mnie" na dole strony i postępowanie zgodnie z poniższymi informacjami. 

Informujemy, że dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

Ogólne warunki zakwalifikowania do udziału w szkoleniu:

  1. spełnienie kryteriów kwalifikowalności wskazanych w definicji kadry dydaktycznej (§2 pkt 1 ppkt f. Regulaminu  z dnia 23 lipca 2021 r.);
  2. przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów do końca terminu rekrutacji;
  3. pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach dla nauczycieli akademickich realizowanych w ramach programu ZIP (maksymalnie 2/3 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń);
  4. pozostałe osoby są przyjmowane wg kolejności rejestracji na platformie. 

PROCEDURA REKRUTACJI:

Po dokonaniu rejestracji:

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji (10.12.2021 r.).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Regulamin ZIP - działania rozwojowe dla kadry dydaktycznej 20210723.pdfRegulamin ZIP - działania rozwojowe dla kadry dydaktycznej 20210723.pdf