Szkolenie dedykowane koordynatorom ds. stypendialnych w wymiarze 6h dydaktycznych.

Szkolenie odbędzie się: 26.10 (wtorek) w godz. 9:00-14:00

Szkolenie poprowadząmgr Daniel Jakubowski, mgr Mateusz Zduńczuk

W ramach zajęć zostaną omówione kolejne fazy procedowania nad wnioskiem o stypendium socjalne po stronie USOSweba. W pierwszej kolejności zostanie omówione oświadczenie o dochodach zarówno z perspektywy studenta jak i koordynatora. W trakcie omawiania zostanie poruszona kwestia ustalania składu rodziny studenta oraz wprowadzania przez studentów informacji o posiadanych dochodach. Towarzyszyć temu będzie wskazywanie jakie dokumenty są podstawą wprowadzenia danych, tak aby koordynatorzy dowiedzieli się w oparciu o jakie informacje należy weryfikować poprawność oświadczenia studenta. 

W dalszej części zajęć zostanie omówiona kwestia przyjmowania do rozpatrzenia wniosku o stypendium socjalne. Zostanie poruszona kwestia ustalania występowania trudnej sytuacji materialnej w rodzinie studenta oraz ustalenia prawa danego studenta do świadczenia.

Na koniec zostanie omówiony sposób tworzenia decyzji stypendialnych. Prowadzący pokaże uczestnikom jak stworzyć pojedynczą decyzję stypendialną. Ponadto zostaną omówione również parametry algorytmu stypendialnego, który umożliwia masowe generowanie decyzji.

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest (są załączone jako aktywne linki pod opisem szkolenia).

Po dokonaniu rejestracji na kurs prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniach z programu ZIP o wypełnienie elektronicznie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do ww. dokumentów otrzymają Państwo po przesłaniu zgody przełożonego.

Ewentualne pytania proszę kierować na mail: joanna.rostkowska@adm.uw.edu.pl lub kontaktować się ze mną telefonicznie: 609 408 414.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Rostkowska

Regulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz (1).docxZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz (1).docx