Szkolenie dedykowane pracownikom administracji pionu studenckiego w wymiarze 5h dydaktycznych.

Zapisy od czwartku 8 lipca godz. 10:00  z kluczem dostępu dla osób z list rezerwowych, dla pozostałych uczestników zapisy od poniedziałku 12 lipca godz. 12:00.

Szkolenie odbędzie się 8.09 (środa) w godz. 11.30-15.30

Szkolenie poprowadzą: mgr Klaudia Pożarycka, mgr Agnieszka Wolska oraz inż. Konrad Kośla.

Spotkanie zostanie podzielone na dwie części. W pierwszej zostaną wyjaśnione zagadnienia dotyczące formularza liczenia średniej oraz definiowania programu studiów. Powyższe treści będą wprowadzeniem do omawiania zasad definiowania wymagań etapowych punktowych i przedmiotowych, które rozpocznie się jeszcze w pierwszej części. 

Druga część zostanie poświęcona definiowaniu wymagań etapowych i automatycznemu rozliczaniu studenta w USOS. Na przykładowym planie studiów omówimy poszczególne elementy formularza. Następnie przejdziemy do omówienia mechanizmu generowania KOOS i zasad obsługi kart przez pracowników dziekanatów.

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest (są załączone jako aktywne linki pod opisem szkolenia).

Po dokonaniu rejestracji na kurs prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniach z programu ZIP o wypełnienie elektronicznie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do ww. dokumentów otrzymają Państwo po przesłaniu zgody przełożonego.

Ewentualne pytania proszę kierować na mail: joanna.rostkowska@adm.uw.edu.pl lub kontaktować się ze mną telefonicznie: 609 408 414.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Rostkowska

Regulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.docxZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.docx