Szkolenie on-line "Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus-egzaminy"

Szkolenie jest 1-dniowe (łącznie 5 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 09.06.2021 r., godz. 10:00-14:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Rejestracja rozpocznie się 25.05.2021 o godz. 14:00 i zakończy 07.06.2021 o godz. 16:00.

Prowadzące: mgr Magdalena Eljaszuk, mgr Justyna Owczarek, mgr Anna Barbasiewicz

PROGRAM SZKOLENIA

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Zapisy na szkolenie mają dwa etapy. Aby zapisać się na szkolenie należy:

1. W pierwszej kolejności zarejestrować się na szkolenie: kliknąć przycisk “Zapisz mnie” pod opisem szkolenia u dołu strony (przycisk widoczny po kliknięciu tytułu szkolenia powyżej), tak jak na poniższym obrazku:

Przycisk zapisywania się na szkolenie

2. Następnie wypełnić dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie ZIP: elektroniczny formularz jest dostępny tutaj: [link do formularza] po zalogowaniu kontem CAS (nr PESEL i hasło jak do USOS). Te dokumenty to: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracja wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami.

Do uczestnictwa w szkoleniu konieczne jest wykonanie OBU powyższych kroków w opisanej kolejności. Sama rejestracja bez przesłania dokumentów lub przesłanie samych dokumentów bez rejestracji nie są wystarczające i nie skutkują zapisaniem na szkolenie.

Formularz wymieniony w punkcie 2 należy wypełnić niezwłocznie po dokonaniu rejestracji w nieprzekraczalnym terminie 07.06.2021 godz. 16:00. Niewypełnienie formularzy będzie skutkowało utratą miejsca na liście i zapisaniem osoby z listy rezerwowej!

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia-ckc@uw.edu.pl.