Spotkanie online podsumowujące Akademię Liderów - platforma do wymiany opinii oraz ewaluacji dotychczasowych sześciu modułów.

Obecność obowiązkowa dla wszystkich, którzy wyrazili chęć udziału w spotkaniu w ankiecie dot. dalszej organizacji AL

Termin: 10 czerwca 2021, godzina 9:00-14:00

Trenerzy: Mirosława Huflejt-Łukasik, Rafał Stefański, Piotr Pawłowski

Rejestracja: Od poniedziałku, 10 maja, godz. 12:00

Brak podziału na konkretne grupy (A1, B1 itd.), limit osób: 35