Szkolenie dedykowane pracownikom administracji pionu studenckiego i dydaktycznego w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w wymiarze 4h dydaktycznych.

„Bezpieczeństwo w sieci"

Termin: 11 czerwca 2021

Godz: 9:00-12:15

Trener: Michał Broniarz, Wydział Psychologii

Niezbędna będzie zgoda przełożonego na udział w szkoleniu.

Po dokonaniu rejestracji prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP o wypełnienie elektronicznie: Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do ww. dokumentów zostanie wysłany do Państwa mailem.

UWAGA! Jeśli należycie Państwo do kadry zarządzającej proszę o zaznaczenie „tak” tylko w rubryce „Kadra zarządzająca” (a w rubryce  Kadra administracyjna „nie”)

Jeśli jesteście Państwo kustoszami lub bibliotekarzami proszę o zaznaczenie "tak" w rubryce "Kadra administracyjna"

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest.

Niezbędny jest komputer z kamerą i mikrofonem (warsztaty wymagają czynnego uczestnictwa).

Pytania proszę kierować na adres joanna.rostkowska@adm.uw.edu.pl lub telefonicznie: 698 626 308.

Rejestracja na warsztaty od 10 maja godz. 12.00.

Program szkolenia:

  1. Przedstawienia programu szkolenia
  2. Bezpieczeństwo korespondencji elektronicznej
  3. Bezpieczeństwo obiegu dokumentów z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach GSuite.
  4. Bezpieczne zbieranie informacji z wykorzystaniem narzędzie dostępnych w ramach GSuite
  5. Bezpieczeństwo korzystania z narzędzi online dostępnych na UW
  6. Dobre praktyki bezpiecznego korzystania z Internetu z wykorzystaniem komputera i urządzeń mobilnych
  7. Bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej i innych serwisów online

 

Wszelkie dodatkowe zapotrzebowania lub sugestie dotyczące programu szkolenia (kwestie, które chcieliby Państwo omówić) prosimy zgłaszać do dnia 15 maja.

Regulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdf