Szkolenie, które poprowadzi Pani Marta Rybak z BSP kierowane jest do osób zajmujących się kadrami i w czasie szkolenia będą mogły poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, jak również dowiedzieć się sporo nt. raportowania.

Szkolenie w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (2x4).

Szkolenie dwudniowe w dniach 24-25 maja w godz. 9.00-12.30 z półgodzinną przerwą.

Logowanie do szkolenia z kodem dostępu, który zostanie przesłany mailowo do osób zaproszonych na szkolenie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w szkoleniu powinna posiadać:

- komputer ze stabilnym podłączeniem do sieci internetowej,

- kamerę oraz słuchawki z mikrofonem lub laptopa ze zintegrowanymi urządzeniami,

- zainstalowany program Pulse Secure pozwalający na podłączenie się do VPN UW https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/,

- zainstalowanego klienta systemu SAP http://sap.it.uw.edu.pl/pomoc/instalacja-klienta-sap/

- token sprzętowy pozwalający na zalogowanie się do VPN UW https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/token_wniosek.pdf,

- aktywne konto AD (Active Directory) https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojLoginAD/

- aktywne konto SAP z nadanymi uprawnieniami w systemie http://sap.it.uw.edu.pl/dostep-dosystemu/

- aktywne konto poczty pracowniczej UW.EDU.PL https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailPracownik/

Po dokonaniu rejestracji prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP o wypełnienie elektronicznie dwóch dokumentów: Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie to możliwe po zapisaniu/zarejestrowaniu na szkolenie - zostanie wysłany mail z linkiem do w/w dokumentów.

Wszelkich informacji nt. kursu udziela:

Grażyna Pawelec

Koordynator zadaniowy

Starszy specjalista

Biuro Spraw Pracowniczych,

Sekcja ds. rozwoju pracowników niebędących nauczycielami

akademickimi

Szkolenia.prac@adm.uw.edu.pl

22 55 26 107   662 369 079

For. pr. SAP-Moduł Kadry 24_25 V 21 M. Rybak.pdfFor. pr. SAP-Moduł Kadry 24_25 V 21 M. Rybak.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdf