Szkolenie dedykowane, dla osób skierowanych przez Kierowników Jednostek UW.

Szkolenie podstawowe jest kierowane do osób, które dotychczas nie miały okazji pracować w systemie SAP UW lub dopiero niedawno przyznano im dostęp do systemu. Osoby, które mają już doświadczenie i wykorzystują w swojej codziennej pracy SAP UW - nie zyskają w trakcie szkolenia nowych umiejętności!

Szkolenie w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (2x4). Wymagane skierowanie przez przełożonego.

Szkolenie dwudniowe w dniach 24 i 25 marca w godz. 9-12.30 z półgodzinna przerwą.

WYMAGANIA TECHNICZNE Osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w szkoleniu powinna posiadać:

- komputer ze stabilnym podłączeniem do sieci internetowej,

- kamerę oraz słuchawki z mikrofonem lub laptopa ze zintegrowanymi urządzeniami,

- zainstalowany program Pulse Secura pozwalający na podłączenie się do VPN UW https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/,

- zainstalowanego klienta systemu SAP http://sap.it.uw.edu.pl/pomoc/instalacja-klienta-sap/,

- token sprzętowy pozwalający na zalogowanie się do VPN UW https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/token_wniosek.pdf, - aktywne konto AD (Active Directory) https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojLoginAD/,

- aktywne konto SAP z nadanymi uprawnieniami w systemie http://sap.it.uw.edu.pl/dostep-dosystemu/,

- aktywne konto poczty pracowniczej UW.EDU.PL https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailPracownik/.

Po dokonaniu rejestracji prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP o wypełnienie elektronicznie dwóch dokumentów: Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie to możliwe po zapisaniu/zarejestrowaniu na szkolenie-zostanie wysłany mail z linkiem do w/w dokumentów.

Wszelkich informacji nt. szkolenia udziela:

Grażyna Pawelec

Koordynator zadaniowy

Starszy specjalista

Biuro Spraw Pracowniczych,

Sekcja ds. rozwoju pracowników niebędących nauczycielami

akademickimi

Szkolenia.prac@adm.uw.edu.pl

22 55 26 107   662 369 079

MP Sylabus - Wprowadzenie do SAP UW 24-25 marca 21.pdfMP Sylabus - Wprowadzenie do SAP UW 24-25 marca 21.pdf