„Prawne aspekty funkcjonowania UW”

Moduł fakultatywny Akademii Liderów

Szkolenie dla kadry zarządzającej UW – 25/26 marca 2021

Prowadzący: prof. Adam Niewiadomski

25 marca godz. 8:10 – 11:20

                                                          26 marca godz. 9:00 – 12:15

 (8 godz. dyd.)

Opis:

Zajęcia „Prawne aspekty funkcjonowania UW” mają przybliżyć uczestnikom wiedzę o unormowaniach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia dotyczące wewnętrznych aktów prawnych oraz podstawowych problemów wynikających z ich tworzenia.

Program szkolenia w załączniku.

Program Prawne aspekty funkcjonowania UW.pdfProgram Prawne aspekty funkcjonowania UW.pdf