Moduł fakultatywny Akademii Liderów „Zarządzanie emocjami własnymi i pracowników w sytuacji zmiany i pracy zdalnej”. Warsztaty w ramach Akademii zaliczane jako jeden z 2 modułów do wyboru przez uczestników (poza programem obowiązkowym liczącym 10 modułów).

Termin: 18 i 19 marca godz. 9:30-12:45

Prowadząca: dr Dorota Kobylińska, Wydział Psychologii

Program szkolenia:

1. Powitanie uczestników, sprawdzenie listy obecności.
2. Krótkie ćwiczenie wprowadzające do tematyki emocji.
1. Mini-wykład na temat emocji oraz ich funkcji przeplatany pytania do uczestników
2. Ćwiczenie dotyczące świadomości własnych emocji (praca w parach). Wyjaśnienie dlaczego świadomość własnych emocji jest tak ważna.
3. Giełda sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.
4. Elementy psychologii reagowania na zmianę/sytuację kryzysową - mini wykład.
5. Regulacja emocji psychologicznie:
- przedstawienie modelu regulacji Jamesa Grossa oraz rodzajów strategii radzenia sobie z emocjami własnymi oraz wpływania na emocje innych osób
- ćwiczenie metod strategii regulacji emocji na przykładach sytuacji negatywnych (stresujących) z życia uczestników
- emocje pozytywne jako „szczepionka” na sytuacje trudne - ich częstsze doświadczanie i ich wyrażanie – ćwiczenie
5. Stres: przyczyny, funkcje, radzenie sobie.
6. Podsumowanie, zakończenie, przekierowanie uczestników do wypełnienia post-testu na platformę www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl (10 min.)