"Jak się przygotować do prowadzenia zajęć online z wykorzystaniem platformy ZOOM" szkolenie dedykowane dla pracowników BUW w wymiarze 4 godzin dydaktycznych

Termin: 9 marca 2021, godz. 9.00-12.30

Prowadząca: Noemi Gryczko

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest. Obydwa te formularze zostaną zamieszczone na Platformie.

Niezbędny jest komputer z kamerą i mikrofonem (warsztaty wymagają czynnego uczestnictwa).

Rejestracja: Od 1 marca godz. 14.00

Po dokonaniu rejestracji prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP o wypełnienie elektronicznie: Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty znajdziecie Państwo pod linkiem: https://zip.uw.edu.pl/deklaracje/1090

UWAGA! Jeśli należycie Państwo do kadry zarządzającej proszę o zaznaczenie „tak” tylko w rubryce „Kadra zarządzająca” (a w rubryce  Kadra administracyjna „nie”)

Jeśli jesteście Państwo kustoszami lub bibliotekarzami proszę o zaznaczenie "tak" w rubryce "Kadra administracyjna"

Zajęcia BUW 9 marca_Zoom w praktyce.pdfZajęcia BUW 9 marca_Zoom w praktyce.pdf