Moduł fakultatywny Akademii Liderów „Sztuka wystąpień publicznych”. Warsztaty w ramach Akademii zaliczane jako jeden z 2 modułów do wyboru przez uczestników (poza programem obowiązkowym liczącym 10 modułów).

Zapisy od 24 lutego godz. 12.00 z kluczem dostępu.

Termin: 11 i 12 marca godz. 9:30-12:45 (szkolenie dwudniowe)

Trener: Michał Skoniecki

Cel ogólny: zdobycie umiejętności jak przygotować się do wystąpienia, jak je zaplanować, jak stworzyć prezentację.

Cele szczegółowe:

Umiejętności

 • Formułowanie celu wystąpienia
 • Tworzenie planu wystąpienia   
 • Wywieranie wpływu na słuchaczy poprzez stosowanie odpowiednich technik argumentacji
 • Budowanie zaangażowania grupy odbiorców
 • Dopasowanie komunikatu do odbiorcy

Wiedza

 • Poznanie struktury wystąpienia
 • Poznanie technik argumentacji

Motywacja:

 • Świadomość istnienia różnych sposobów angażowania uwagi odbiorcy i możliwości korzystania z nich w różny sposób
 • Przekonanie, że trzeba dopasować sposób komunikacji do rozmówcy

Świadomość, że odbiorcy oceniają pewne elementy naszej prezentacji, dzięki czemu można doskonalić warsztat

Program:

 1. Wstęp
 • Przedstawianie się
 • Praca w grupach - cechy dobrej prezentacji
 • Omówienie celów szkolenia oraz oczekiwań uczestników.
 1. Jak się przygotować?
 • Przygotowanie treści
 • Przygotowanie oprawy
 • Dostosowanie sposobu prezentacji do odbiorcy
 • Profilowanie odbiorcy
 • Ćwiczenie – stworzenie profilu odbiorcy
 1. Przygotowywanie prezentacji
 • Przygotowanie informacji
 • Składowe prezentacji – odpowiedni dobór elementów prezentacji
 • Struktura wystąpienia
 • Ćwiczenie – stworzenie planu prezentacji
 • Sposoby rozpoczynania prezentacji.
 • Sposoby kończenia prezentacji
 • Używanie cytatów, statystyk, pytań, historii, dowcipów
 • Używanie zdjęć
 • Jak tworzyć rozwinięcie.
 • Cel wystąpienia, teza, argumenty, kontrargumenty z sali, przykłady, ciekawostki
 • Zasada 3xP
 • Ćwiczenie – przygotowanie własnej prezentacji według punktów wskazanych przez trenera
 • Studium przypadku - analiza prezentacji
 1. Autoprezentacja
 • Cechy dobrego prezentera
 • Jak radzić sobie z tremą
 • Jak się ubrać 
 • Budowanie pozytywnego wizerunku
 • Techniki perswazji
 • Ćwiczenie – zaprezentowanie prezentacji na forum

Podsumowanie