Szkolenie on-line "Techniki i aplikacje wspierające produktywność osobistą i zarządzanie sobą w czasie - warsztat inspiracyjny"

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest 1-dniowe (łącznie  4 godz. dydaktyczne) i będzie realizowane w terminie:

  •  17.02.2021 r godz. 9:00 - 12:30

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadząca: Noemi Gryczko-Ekspert Inkubatora UW

Rejestracja rozpocznie się  01.02.2021 r. o godz. 10:00 i zakończy 12.02.2021 r. o godz.10:00

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie "Zapisz mnie" na dole strony i postępowanie zgodnie z poniższymi informacjami. 

Informujemy, że dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

Ogólne warunki zakwalifikowania do udziału w szkoleniu:

  1. spełnienie kryteriów kwalifikowalności wskazanych w definicji kadry dydaktycznej (§2 pkt 1 ppkt f. Regulaminu  z dnia 4 lipca 2020 r.);
  2. przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów do końca terminu rekrutacji;
  3. pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach dla nauczycieli akademickich realizowanych w ramach programu ZIP (maksymalnie 2/3 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń);
  4. pozostałe osoby są przyjmowane wg kolejności rejestracji na platformie. 

PROCEDURA REKRUTACJI:

Po dokonaniu rejestracji:

  • osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP, prosimy o wypełnienie i wysłanie:  Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami pod podanymi poniżej linkami:

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie

Deklaracja wykorzystania kompetencji

  • wszystkie pozostałe osoby prosimy o wypełnienie i wysłanie wyłącznie  Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami pod podanym poniżej linkiem.

Deklaracja wykorzystania kompetencji

Prosimy o wypełnienie i wysłanie dokumentów/dokumentu j.w. najpóźniej do dn. 12.02.2021 r., godz. 10:00.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji (12.02.2021 r. godz. 10:00).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Zasady uczestnictwaw szkoleniach dla k.dyd.VIII.pdfZasady uczestnictwaw szkoleniach dla k.dyd.VIII.pdfZIP.Regulamin szkolenia dydaktyczne.pdfZIP.Regulamin szkolenia dydaktyczne.pdf