Szkolenie on-line "Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus-egzaminy"

Szkolenie jest 1-dniowe (łącznie 5 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 04.02.2021 r., godz. 10:00-14:00

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Rejestracja rozpocznie się 27.01.2021 o godz. 14:00 i zakończy 02.02.2021 o godz. 16:00.

Prowadzące: mgr Monika Galbarczyk, mgr Anna Serafińska-Misiak, mgr Justyna Jonatowska

PROGRAM SZKOLENIA

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie w tytuł "Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus-egzaminy" (na pasku powyżej) i postępowanie zgodnie z komunikatami na dole strony.

Uwaga: Po dokonaniu rejestracji na zajęcia należy wypełnić poniższe formularze.

Osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP muszą wypełnić poniższy formularz:

  • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracja wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami [[formularz dostępy tutaj]]

Osoby, które kolejny raz biorą udział w programie ZIP muszą wypełnić poniższy formularz:

Ww. formularze należy wypełnić niezwłocznie po dokonaniu rejestracji w nieprzekraczalnym terminie  02.02.2021 godz. 16:00. Niewypełnienie formularzy będzie skutkowało utratą miejsca na liście i zapisaniem osoby z listy rezerwowej!

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia-ckc@uw.edu.pl.