Szkolenie on-line "Stosowanie własnych zalet charakteru w pracy dydaktycznej"

Celem szkolenia jest rozwijanie poczucia kontroli nad własnymi osobistymi zaletami przez znajdowanie ich nowych i częstszych zastosowań w obszarze pracy dydaktycznej.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z trzech spotkań (łącznie 15 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminach:

  • 16.01.2021 godz. 09:00-13:30
  • 23.01.2021 godz. 09:00-13:30
  • 30.01.2021 godz. 09:00-13:30

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska ( Wydział Psychologii)

Rejestracja rozpocznie się 29 grudnia 2020 r. od godz. 10:00.

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

PROCEDURA REKRUTACJI:

Po dokonaniu rejestracji:

  • osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP, prosimy o wypełnienie i wysłanie:  Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami pod podanymi poniżej linkami:

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie

Deklaracja wykorzystania kompetencji

  • wszystkie pozostałe osoby prosimy o wypełnienie i wysłanie wyłącznie  Deklaracji wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami pod podanym poniżej linkiem.

Deklaracja wykorzystania kompetencji

Prosimy o wypełnienie i wysłanie dokumentów/dokumentu j.w. najpóźniej do dn. 11.01.2021 r., godz. 12:00.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji (11.01.2021 r. godz. 12:00).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.docxDeklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.docxInstrukcja Uczestnik.pdfInstrukcja Uczestnik.pdf