Praca w programie MS Excel – poziom średniozaawansowany (z elementami powtórzenia  programu poziomu podstawowego), dla osób, które posługują się Excelem w podstawowym zakresie. Warsztaty on-line dla pracowników UW - dr Mateusz Kopyt.
Kurs online trwa od 7 grudnia 2020 do 12 kwietnia 2021.
Zajęcia w poniedziałki w godz. 10:45-12:15

Po dokonaniu rejestracji prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w programie ZIP o wypełnienie elektronicznie: Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ww. dokumenty będą dostępne pod linkiem: https://zip.uw.edu.pl/deklaracje/589
UWAGA! Jeśli należycie Państwo do kadry zarządzającej proszę o zaznaczenie „tak” tylko w rubryce „Kadra zarządzająca” (a w rubryce  Kadra administracyjna „nie”)
Jeśli jesteście Państwo kustoszami lub bibliotekarzami proszę o zaznaczenie "tak" w rubryce "Kadra administracyjna"
Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest.

Niezbędny jest komputer z kamerą i mikrofonem (warsztaty wymagają czynnego uczestnictwa).
Pytania proszę kierować na adres Agata.Kapica@adm.uw.edu.pl lub telefonicznie do mnie: 662 957 497

PROGRAM EXCEL średniozaaw. od 7.12.2020 M.Kopyt-1.pdfPROGRAM EXCEL średniozaaw. od 7.12.2020 M.Kopyt-1.pdf