Szkolenie online jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 16-17 listopada w godz. 10:00-13:15

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji ZOOM. W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadząca: mgr Maria Wasylkowska, W. Psychologii UW

PROGRAM DO POBRANIA

Rejestracja została przedłużona: rozpocznie się 23 października o godz. 10:00 i zakończy 13 listopada o godz. 12:00

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie "Zapisz mnie" na dole strony i postępowanie zgodnie z poniższymi informacjami. 

Informujemy, że dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

Ogólne warunki zakwalifikowania do udziału w szkoleniu:

  1. spełnienie kryteriów kwalifikowalności wskazanych w definicji kadry dydaktycznej (§2 pkt 1 ppkt f. Regulaminu  z dnia 4 lipca 2020 r.);
  2. przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów do końca terminu rekrutacji;
  3. pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach dla nauczycieli akademickich realizowanych w ramach programu ZIP (maksymalnie 2/3 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń),
  4. pozostałe osoby są przyjmowane wg kolejności rejestracji na platformie. 

PROCEDURA REKRUTACJI:

Po dokonaniu rejestracji:

Ww. dokumenty prosimy wysyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl najpóźniej do dn. 13.11.2020 r. do godz. 12:00. Pliki są dostępne po wejściu w linki lub do pobrania pod opisem szkolenia na platformie.

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu, prosimy o wypełnienie dokumentów w formacie programu Word, a następnie zapisanie ich w formacie PDF i wysłanie e-mailem na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl  z następującą klauzulą:

W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu oraz deklarację wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

UWAGA! Wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w szkoleniach mogą być przesyłane wyłącznie z adresów służbowych w domenie UW.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji (13.11.2020 r. godz. 12:00).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.08.20.docxDeklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.08.20.docxDeklaracja wykorzystania kompetencji-budowanie relacji wykładowca-student.docxDeklaracja wykorzystania kompetencji-budowanie relacji wykładowca-student.docxZasady uczestnictwaw szkoleniach dla k.dyd.VIII (3).pdfZasady uczestnictwaw szkoleniach dla k.dyd.VIII (3).pdf