Szkolenie on-line "Wyzwania liderskie i style przywództwa"

Szkolenie jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 30 września i 1 października 2020 r. w godz. 10:00-13:30

Prowadzący: dr Rafał Stefański, W. Psychologii UW

PROGRAM DO POBRANIA

W trakcie zajęć planowane są przerwy. Wszystkie szkolenia odbędą się za pośrednictwem aplikacji Google Meet.

Rejestracja rozpocznie się 21 września o 10:00 i zakończy 25 września o godz. 12:00.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Do udziału w szkoleniach menedżerskich zapraszamy nauczycieli akademickich zaliczanych, zgodnie z definicją Zintegrowanego Programu Rozwoju, do kadry zarządzającej UW, tj.:

  • Kierowników Jednostek Dydaktycznych,
  • członków rad dyscyplin, rad wydziałów i innych jednostek organizacyjnych, rad dydaktycznych,
  • kierowników jednostek organizacyjnych UW,
  • kierowników studiów.

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie w tytuł 30.09-1.10 "Wyzwania liderskie i style przywództwa" (na pasku powyżej), następnie "Zapisz mnie" i postępowanie zgodnie z komunikatami na dole strony.

Po dokonaniu rejestracji prosimy osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniach menedżerskich, o wypełnienie i odesłanie w formie skanu/zdjęcia Deklaracji uczestnictwa w projekcie dla kadry zarządzającej i Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania również na dole opisu). Ww. dokumenty prosimy wysyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl najpóźniej ostatniego dnia trwania rejestracji (25.09, godz. 12:00).

UWAGA: w deklaracji uczestniczki/uczestnika w sekcji "Status uczestnika/uczestniczki..." należy zaznaczyć "TAK" tylko przy "Kadra zarządzająca". Pozostałe pola tej sekcji najlepiej pozostawić niezakreślone.

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu, prosimy o przesłanie dokumentów w formacie programu Word e-mailem na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl  z następującą klauzulą:

W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

UWAGA! Wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w szkoleniach mogą być przesyłane wyłącznie z adresów służbowych w domenie UW.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Deklaracja uczestnika-uczestniczki ZIP - kadra zarządzająca.docxDeklaracja uczestnika-uczestniczki ZIP - kadra zarządzająca.docxRegulamin_szkoleń_ZIP_kadra_zarządz._i_adm._07.2020.pdfRegulamin_szkoleń_ZIP_kadra_zarządz._i_adm._07.2020.pdf