Szkolenie on-line "Zajęcia online na platformie Kampus: szkolenie podstawowe"

Szkolenie jest 1-dniowe (łącznie 7,5 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 29.10.2020 r., godz. 10:00-15:30

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadzące: mgr Monika Galbarczyk, mgr Anna Serafińska-Misiak, mgr Justyna Jonatowska

Rejestracja rozpocznie się 14.10.2020 o godz. 14:00 i zakończy 23.10.2020 o godz. 14:00.

PROGRAM SZKOLENIA

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie w tytuł Zajęcia online na platformie Kampus: szkolenie podstawowe  (na pasku powyżej) i postępowanie zgodnie z komunikatami na dole strony.

Uwaga: Po dokonaniu rejestracji:

Ww. dokumenty prosimy wysyłać na adres szkolenia-ckc@uw.edu.pl niezwłocznie po dokonaniu rejestracji (pliki dostępne po wejściu w linki lub do pobrania na dole), w nieprzekraczalnym terminie 23.10.2020. Nieprzesłanie dokumentów będzie skutkowało utratą miejsca na liście i zapisaniem osoby z listy rezerwowej!

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu, prosimy o przesłanie dokumentów w formacie programu Word e-mailem na adres szkolenia-ckc@uw.edu.pl z następującą klauzulą:

W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu oraz deklarację wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

UWAGA! Wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w szkoleniach mogą być przesyłane wyłącznie z adresów służbowych w domenie UW.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia-ckc@uw.edu.pl. 

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.07.05.docxDeklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.07.05.docxDeklaracja wykorzystania kompetencji-Kampus_podstawowe (1).docxDeklaracja wykorzystania kompetencji-Kampus_podstawowe (1).docxZasady_uczestnictwa_szkolenia_CKC.pdfZasady_uczestnictwa_szkolenia_CKC.pdf