Szkolenie on-line "Wyzwania liderskie i style przywództwa"

Szkolenie jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 14-15 września 2020 r. w godz. 10:00-13:30

Prowadzący: dr Rafał Stefański, W. Psychologii UW

PROGRAM DO POBRANIA

W trakcie zajęć planowane są przerwy. Wszystkie szkolenia odbędą się za pośrednictwem aplikacji Google Meet.

Rejestracja rozpocznie się 24 sierpnia o 9:00 i zakończy 10 września o godz. 12:00.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Do udziału w cyklu szkoleń menedżerskich zapraszamy nauczycieli akademickich zaliczanych, zgodnie z definicją Zintegrowanego Programu Rozwoju, do kadry zarządzającej UW, tj.:

  • Kierowników Jednostek Dydaktycznych,
  • członków rad dyscyplin, rad wydziałów i innych jednostek organizacyjnych, rad dydaktycznych,
  • kierowników jednostek organizacyjnych UW,
  • kierowników studiów.

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie w tytuł 14-15.09 Wyzwania liderskie i style przywództwa (na pasku powyżej) i postępowanie zgodnie z komunikatami na dole strony.

Po dokonaniu rejestracji prosimy o wypełnienie i odesłanie w formie skanu/zdjęcia Deklaracji uczestnictwa w projekcie dla kadry zarządzającej i Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania również na dole opisu). Ww. dokumenty prosimy wysyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl najpóźniej ostatniego dnia trwania rejestracji (10.09, godz. 12:00).

UWAGA: w deklaracji w części "Status uczestnika/uczestniczki..." należy zaznaczyć "TAK" tylko przy "Kadra zarządzająca".

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu, prosimy o przesłanie dokumentów w formacie programu Word e-mailem na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl  z następującą klauzulą:

W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

UWAGA! Wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w szkoleniach mogą być przesyłane wyłącznie z adresów służbowych w domenie UW.

Uprzejmie informujemy, że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu mają osoby, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach programu ZIP. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, otrzymają informację e-mailową w dniu zakończenia rejestracji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Deklaracja uczestnika-uczestniczki ZIP - kadra zarządzająca.docxDeklaracja uczestnika-uczestniczki ZIP - kadra zarządzająca.docxRegulamin_szkoleń_ZIP_kadra_zarządz._i_adm._07.2020.pdfRegulamin_szkoleń_ZIP_kadra_zarządz._i_adm._07.2020.pdf