Krótki opis szkolenia

Promocja badań naukowych ma ważne znaczenie społeczne. Jej podstawowym celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa jak istotne jest finansowanie nauki (w tym poprzez znalezienie dodatkowych środków – sponsorów). Popularyzacja stwarza również możliwość zainteresowania młodych odbiorców karierą naukową.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących badania naukowe, które chcą uzyskać wiedzę na temat promocji i popularyzacji wyników tych badań, oraz aplikować o środki finansowe na takie zadania. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wybrać temat/zakres badań najlepiej nadających się do upowszechnienia oraz będą potrafili wybrać najlepszą formę popularyzacji i grupę docelową. Poznają również zasady doboru języka popularyzacji. Podczas sesji warsztatowej będą mieli możliwość stworzenia programu popularyzacji wybranego tematu badań własnych.

Grupa docelowa i warunki uczestnictwa

 • Szkolenie adresowane jest do doktorantów, pracowników badawczych i pracowników badawczo-dydaktycznych wszystkich jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prowadzenie (lub ukończenie) badań naukowych.

(Pracownik niebędący nauczycielem akademickim jest zobowiązany do uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego na zwolnienie z części lub całości dnia pracy, na czas niezbędny, by przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas trwania działania rozwojowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i okazania jej na prośbę organizatora.)

Organizacja i miejsce szkolenia

 • Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych i przeprowadzone zostanie w dwa kolejne piątki:
  • 07.06.2024 12:00-14:00
  • 14.06.2024 12:00-15:00
 • Szkolenie przeprowadzone zostanie w grupach 10-15 osobowych.
 • Szkolenie odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66. (Numer sali podamy w korespondencji e-mail do osób zapisanych na szkolenie.)

Program szkolenia

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Będzie obejmowało następujące zagadnienia:

 • zaplanowanie promocji wyników badań,
 • wybór tematu badań, które zamierzamy popularyzować,
 • wybór formy popularyzacji i grupy docelowej,
 • dobór języka popularyzacji.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie projektu popularyzacji badań. 

Trener

Zuzanna Toeplitz – psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektorka Festiwalu Nauki w Warszawie od 2015 roku, w Radzie Programowej od 1998 roku.

Zajmuje się psychologią rozwojową i etyką zawodową. Współredaktorka i współautorka książek: Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, Etyka zawodu psychologa, Edukacja prozdrowotna.

Rejestracja

 • Rejestracja na szkolenie dostępna jest w dniach 20.05-03.06.2024.
 • Szkolenie odbędzie się po skompletowaniu grupy (min. 8 osób).
 • Aby zapisać się na listę oczekujących, prosimy o kliknięcie „Zapisz mnie”. Uruchomienie grupy potwierdzimy kolejnym e-mail.
 • W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatorów zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Informacje

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: mp.sadowski4@uw.edu.pl.


Szkolenie realizowane w ramach Działania III.3.2 „Promocja badań naukowych” przy wsparciu Działania IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW” Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UW.