Krótki opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami efektywnego planowania i realizacji stawianych sobie celów. Podczas indywidualnych sesji uczestnicy będą mieli możliwość pracy z trenerem nad najbardziej interesującymi dla nich zagadnieniami.

Grupa docelowa i warunki uczestnictwa

 • Kurs jest adresowany do osób posiadających minimum tytuł doktora, zatrudnionych na umowę o pracę lub aktu mianowania w Uniwersytecie Warszawskim w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych, badawczo-technicznych.
 • Kurs jest kierowany do pracowników, których jednostką macierzystą jest:
  • Wydział Biologii UW
  • Wydział Chemii UW
  • Wydział Geologii UW
  • Wydział Fizyki UW
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
  • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
  • Centrum Nowych Technologii UW
  • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
 • Warunkiem uczestniczenia w kursie jest
  • złożenie deklaracji uczestnictwa w sesji grupowej oraz w dwóch sesjach indywidualnych.

Organizacja i miejsce szkolenia

 • Sesja grupowa (8h): 16.05.2024 (godz. 9:00 – 17:00)
  • Miejsce: Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2c, sala nr 00.187
 • Sesje indywidualna I (45 minut): 5.06.2024 (godz. 8:30 – 17:30)
  • Miejsce: platforma online (Zoom, Google itp.)
 • Sesja indywidualna II (45 minut): 18.06.2024 (godz. 8:30 – 17:30)
  • Miejsce: platforma online (Zoom, Google itp.)

PROGRAM SZKOLENIA

 • Gra szkoleniowa ‘Twój czas’ Mindlab Games, obrazująca konsekwencje złego zarządzania czasem oraz siłę technik planowania i organizowania.
 • Techniki planowania: matryca Eisenhowera (pilne/ważne), zjedz tę żabę, zasada 5 minut itp.
 • Fizjologiczne podstawy efektywności osobistej - zarządzanie własną energią, rytmy dobowe, rola odpoczynku.
 • Wyznaczanie celów – metoda SMART.
 • Automotywacja – budowanie efektywnych nawyków w codziennym działaniu wg koncepcji Charlesa Duhigga. Radzenie sobie z dystraktorami.

TRENER – mgr Joanna Wasilewska

Psycholog organizacji z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym w czołowych firmach doradczych w Polsce i za granicą. Pracuje z organizacjami komercyjnymi, rządowymi i pozarządowymi. Stworzyła model kompetencji Lidera Nauki. Wdrażała projekty międzynarodowe na czterech kontynentach.

Facylituje rozwój pracowników oraz organizacji. Pomaga klientom w diagnozowaniu i rozwijaniu kompetencji ich pracowników, wspiera menedżerów w zarządzaniu zespołami oraz ocenie podwładnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Treningu grupowego, liczne kursy specjalizacyjne dotyczące rozwoju kompetencji miękkich, tj. Drama w pracy trenera, Metody pracy z grupą, The Art. And Science of Coaching.

Realizowała projekty doradcze dla firm takich jak France-Telecom Orange, PZU, PKO BP, Henkel, Sephora, IDEA Bank, Santander Group, British American Tobacco, Polkomtel, RWE, OMV, Vattenfall Heat, Allianz, ING, Grupa Pracuj, Jeronimo Martins Distribution, Philips Healthcare, PZL Świdnik, Sanofi-Aventis, Mondelez, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia i wielu innych.

OGÓLNE WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W KURSIE

 • Szkolenie jest adresowane do osób posiadających minimum tytuł doktora, zatrudnionych na umowę o pracę lub aktu mianowania w Uniwersytecie Warszawskim w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych lub badawczo – technicznych, których jednostką macierzystą jest:
  • Wydział Biologii UW
  • Wydział Chemii UW
  • Wydział Geologii UW
  • Wydział Fizyki UW
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
  • Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych UW
  • Centrum Nowych Technologii UW
  • Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW.
 • Deklaracja uczestnictwa w sesji grupowej oraz w dwóch sesjach indywidualnych w podanych wyżej terminach.
 • W działaniach organizowanych w ramach Programu IDUB mogą uczestniczyć pracownicy pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.
 • Pracownik niebędący nauczycielem akademickim jest zobowiązany do uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego na zwolnienie z części lub całości dnia pracy, na czas niezbędny, by przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas trwania działania rozwojowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i okazania jej na prośbę organizatora.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Rejestracja na szkolenie dostępna w dniach 07.05-13.05.2024.

 • Liczba miejsc jest ograniczona. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 10 osób.

 • Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie "Zapisz mnie" na dole strony i postępowanie zgodnie z instrukcjami.

 • Informujemy, że dokonanie rejestracji w systemie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do roli uczestniczki/uczestnika.

 • Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń po terminie zakończenia rekrutacji (termin zakończenia rekrutacji: 13.05.2024 r. godz. 12:00).

 • W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: lp.rodek@uw.edu.pl, tel. 22 55 41 008; anna.szych@uw.edu.pl, tel. 22 55 41 108.

 • W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.


Szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Liderów Nauki” realizowanego w Działaniu V.3.5 „Program rozwoju i doskonalenia kompetencji „miękkich” naukowców” Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UW.