Szkolenie on-line "Autoprezentacja online-budowanie wizerunku profesjonalnego wykładowcy"

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest 1-dniowe (6 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

30 lipca 2020 r. godz. 10.00-14.30

W trakcie zajęć planowana jest przerwa

Prowadząca: dr Anna Marianowska (Wydział Pedagogiczny UW)

Rejestracja rozpocznie się 13 lipca 2020 r.

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie w tytuł "Autoprezentacja online-budowanie wizerunku profesjonalnego wykładowcy" (na pasku powyżej) i postępowanie zgodnie z komunikatami na dole strony.

Uwaga: Po dokonaniu rejestracji:

Ww. dokumenty prosimy wysyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl najpóźniej dwa dni po dokonaniu rejestracji (pliki dostępne po wejściu w linki lub do pobrania na dole).

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu, prosimy o przesłanie dokumentów w formacie programu Word e-mailem na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl  z następującą klauzulą:

W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu oraz deklarację wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

UWAGA! Wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w szkoleniach mogą być przesyłane wyłącznie z adresów służbowych  w domenie UW.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.07.05.docxDeklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.07.05.docxDeklaracja wykorzystania kompetencji-Autoprezentacja online.docxDeklaracja wykorzystania kompetencji-Autoprezentacja online.docxZasady uczestnictwa w szkoleniach dla k.dyd.VI.pdfZasady uczestnictwa w szkoleniach dla k.dyd.VI.pdf