Szkolenie on-line "Budowanie konstruktywnej relacji Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia"

Szkolenie jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i będzie realizowane w terminie:

  • 29 czerwca 2020 r., godz. 15:00-18:30
  • 30 czerwca 2020 r., godz. 15:00-18:30

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

Prowadząca: mgr Maria Wasylkowska

Rejestracja rozpocznie się 1 czerwca 2020 r. o godz. 16:30

Przed zapisaniem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w szkoleniach on-line oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa... .

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie w tytuł 29-30.06 "Budowanie konstruktywnej relacji Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia" (na pasku powyżej) i postępowanie zgodnie z komunikatami na dole strony.

Uwaga: Po dokonaniu rejestracji:

Ww. dokumenty prosimy wysyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl najpóźniej dwa dni po dokonaniu rejestracji (pliki dostępne po wejściu w linki lub do pobrania na dole).

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wysłania zdjęcia lub skanu, prosimy o przesłanie dokumentów w formacie programu Word e-mailem na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl  z następującą klauzulą:

W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu oraz deklarację wykorzystania doskonalonych kompetencji w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.07.05.docxDeklaracja Uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.07.05.docxDeklaracja wykorzystania kompetencji-budowanie relacji wykładowca-student.docxDeklaracja wykorzystania kompetencji-budowanie relacji wykładowca-student.docxZasady_uczestnictwa_w_szkoleniach_online.pdfZasady_uczestnictwa_w_szkoleniach_online.pdf