Szkolenie on-line "Rozwój kariery naukowej z elementami pisania wniosków o granty: - termin 16.12.2022 r., godz. 12.00-15.00.

Szkolenie dla uczestników Programu dla młodych badaczy i badaczek w naukach społecznych

prowadząca: mgr Magdalena Chomicka (Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych)