Szkolenie dedykowane dla osób obsługujących badania na UW

z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Termin: piątek 28 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00 - 14:00

Miejsce: Wydział Neofilologii (ul. Dobra 55), Sala Nr 1.120

Szkolenie poprowadzi ratownik medyczny.

W programie m.in.:

  • Ocena funkcji życiowych, wzywanie pomocy profesjonalnej/ rozmowa z dyspozytorem medycznym
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną nieoddychającą-reanimacja
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną oddychającą
  • Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
  • Postępowanie przy wstrząsie, duszności, bólu brzucha, zawale, epilepsji, hipoglikemii
  • Tamowanie masywnych krwotoków
  • Postępowanie przy urazie- złamaniach, skręceniach, zwichnięciach WYWIAD SAMPLE
  • Postępowanie przy oparzeniach, porażeniach
  • Postępowanie w przypadkach upadków z wysokości oraz podejrzeniach uszkodzenia kręgosłupa
  • Podstawowe aspekty tzw "medycyny pola walki"

 

Wszelkich informacji dot. kursu udziela: Grażyna Pawelec tel. 662 369 079

ZGODA formularz norm.docxZGODA formularz norm.docx