Szkolenie online realizowane w ramach programu IDUB jest 2-dniowe (łącznie 8 godz. dydaktycznych) i odbędzie się w terminie:

  • 21 i 22.12.2022 r. godz. 10:00-13:15

W trakcie zajęć planowane są przerwy.

PROGRAM

Prowadzący: dr Rafał Stefański, Wydział Psychologii UW

Aby zapisać się, prosimy o kliknięcie na dole kliknięcie w przycisk "Zapisz mnie".

Ogólne warunki zakwalifikowania do udziału w szkoleniu:

Do udziału w szkoleniu po dokonaniu poprawnej rejestracji mogą zostać zakwalifikowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej. Pozostali pracownicy mogą wziąć udział w szkoleniu pod warunkiem wykonywania obowiązków związanych z badaniami naukowymi.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zobowiązani są uzyskać zgodę bezpośredniego przełożonego na zwolnienie z części lub całości dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas trwania działania rozwojowego realizowanego w ramach Programu IDUB.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Zakwalifikowanie do udziału w kursie jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

Uczestnik zobowiązuje się do:

  • obecności na obu spotkaniach;
  • wypełnienia pre- i post-testu.

W działaniach organizowanych w ramach programu IDUB mogą uczestniczyć nauczyciele pod warunkiem, że tematyka oferowanych szkoleń jest przydatna z punktu widzenia właściwego wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska, pełnionej w Uniwersytecie funkcji lub roli.

Informacja na temat wyników rekrutacji zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszeń (19.12.2022 r.).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do szkolenia lub z przyczyn niezależnych od organizatorów, zastrzegamy możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

dzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-07.09.2021 (1) (4).pdfdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-07.09.2021 (1) (4).pdfdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal1-07.09.2021 (3).docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal1-07.09.2021 (3).docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal2-07.09.2021 (4).docxdzialania-rozwojowe-PL-regulamin-kwalifikacji-zal2-07.09.2021 (4).docx