Szkolenie ogólnodostępne, z zakresu zachowania w sytuacjach kryzysowych w wymiarze 6 godz. dyd. (5 godzin zegarowych).

Tytuł szkolenia: Zachowanie w sytuacjach kryzysowych

Termin: poniedziałek 30 maja 2022 r. w godz. 11:30-16:30

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66), Sala Teatralna S.A03 na poziomie -1, wejście boczne od ul. Lipowej (nie wejście główne)

Prowadzący: Andrzej Kruczyński, Grzegorz Pelczar

W programie:

 • Rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy, elementy wiktymologii w odniesieniu do nowej sytuacji związanej z uchodźcami (omawiamy jak nie być łatwym celem ataku, jak wychwytywać niepokojące sygnały płynące z otoczenia)
 • Opracowanie ,,Bezpiecznej koperty” – dla pracownika, ,,Folderu Budynku” dla obiektu,
 • Omówienie zagrożeń wynikających z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, otrzymania niebezpiecznej przesyłki lub znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu w instytucji /z wykorzystaniem czynników chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych (cbrn)./. Zasady postępowania, współdziałanie, informowanie, niezbędny sprzęt ochronny, zasady ewakuacji, zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Rola oraz zadania OKB (Obiektowy Koordynator ds. Bezpieczeństwa), zasady współpracy  ze Strażą Akademicką, ochroną oraz innymi służbami mundurowymi
 • Ćwiczenie ,,Magiczny kij” lub ,,Elektryczny labirynt”,
 • Omówienie zagrożeń terrorystycznych. Procedury postępowania  podczas ataku terrorystycznego, sytuacji zakładniczej, ataku bombowego, aktywnego strzelca, ostrzału budynku  czy też akcji ratunkowej,
 • Pokaz broni i niebezpiecznych przedmiotów mogących być wykorzystanych w trakcie incydentów,
 • Zasady działania w przypadku różnych scenariuszy ataku – przyjmowanie postaw bezpiecznych,
 • Aspekty psychologiczne  w odniesieniu do agresji, metody i taktyki zachowań w sytuacji agresji - prowadzenie rozmowy z osobą agresywną,
 • Zasady ewakuacji (wykorzystanie schronów lub innych bezpiecznych miejsc),
 • Elementy samopomocy przy różnego rodzajach  ranach, ranach postrzałowych, ranach kłutych, tamowanie krwotoku. Wykorzystanie podręcznych apteczek oraz innego asortymentu który mamy zazwyczaj mamy przy sobie,
 • Zasady postępowania w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, alarmów bombowych, wykorzystanie smartfonów w procesie wzywania pomocy, lokalizacji poszkodowanego,
 • Ćwiczenie z ewakuacji

W celu akceptacji na szkolenie, prosimy o przesłanie zgody przełożonego na adres szkolenia.prac@adm.uw.edu.pl do dnia 17 maja.

Wszelkich informacji dot. kursu udziela: Grażyna Pawelec tel. 662 369 079

ZGODA formularz.docxZGODA formularz.docx